Ons onderwijs

Op OBS Het Toverkruid is ieder kind welkom en zijn ze de sterren van onze school, ieder op eigen unieke wijze. De school kenmerkt zich door een openbaar, creatief karakter waarbij niet wordt uitgegaan van de gemiddelde leerling waardoor maatwerkonderwijs een must is. Bij ons op school leren leerlingen respect te hebben voor elkaar en de natuur. Ze leren de verschillen en overeenkomsten in elkaar en in de wereld om hen heen te herkennen, dit bespreekbaar te maken en in verbinding met elkaar te komen. De leraren begeleiden de leerlingen bij dit proces. Wij kennen elkaars talenten en we leren graag samen. 

Lespunt Asten is gevestigd in de wijk Loverbosch III, ook wel de ‘Kruidenwijk’ genoemd. Onze school beschikt over vijf klaslokalen, een grote centrale hal, een multifunctioneel lokaal en een speelzaal voor de kleuters.
Onze school maakt een onderscheid in stamgroepen en instructiegroepen. Leerlingen worden ingedeeld in instructiegroepen op didactisch niveau en in een stamgroep op sociaal emotioneel niveau. In Asten hebben we 3 stamgroepen: onderbouw 1/2/3, middenbouw 4/5/6 en bovenbouw 7/8. Ziezo kinderopvang verzorgt op dinsdag- en vrijdagochtend peuterwerk voor leerlingen vanaf 2 1⁄2 jaar. Op dinsdag- en donderdagmiddag verzorgen zij de BSO voor het Toverkruid op dit lespunt.

Adres  Dalkruid 23, 5721 RR Asten
Tel.     0493 697439

 

Lespunt Ommel is gevestigd in het centrum van Ommel.
We hebben de beschikking over 4 lokalen en een ruime speelzaal. De leerlingen zijn verdeeld over drie stamgroepen: onderbouw 1/2/3, middenbouw 4/5/6 en bovenbouw 7/8.
Op woensdagochtend verzorgt de excellentie brigade van PlatOO in een van onze lokalen onderwijs voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn van OBS Het Toverkruid en OBS De Horizon. Peuterwerk van Korein verzorgt op dinsdag en vrijdagochtend peuterwerk in de school.

Adres  Dionysiusstraat 4, 5724 AC Ommel
Tel.     0493 670017

E-mail algemeen  info@toverkuid.nl

Contact