Ons onderwijs

Op OBS Het Toverkruid is ieder kind welkom en zijn ze de sterren van onze school, ieder op eigen unieke wijze. De school kenmerkt zich door een openbaar, creatief karakter waarbij niet wordt uitgegaan van de gemiddelde leerling waardoor maatwerkonderwijs een must is. Bij ons op school leren leerlingen respect te hebben voor elkaar en de natuur. Ze leren de verschillen en overeenkomsten in elkaar en in de wereld om hen heen te herkennen, dit bespreekbaar te maken en in verbinding met elkaar te komen. De leraren begeleiden de leerlingen bij dit proces. Wij kennen elkaars talenten en we leren graag samen zodat we van elkaar kunnen leren. 

Onze school bestaat uit een aantal stamgroepen samengesteld op basis van sociaal-emotioneel niveau. De stamgroepen zijn aangeduid met de kleuren paars, geel, oranje of rood. In de ochtend besteden we voornamelijk aandacht aan de basisvakken, zoals taal, rekenen en lezen. Dit doen we in instructiegroepen, samengesteld op basis van het instructieniveau op het betreffende vakgebied. Soms volgt een leerling op een ander niveau instructie en gaat dan tijdens de instructie van rekenen, taal en lezen naar een andere groep. We geven effectieve instructies waarbij een leerdoel centraal staat. De leerlingen worden tijdens de instructie geactiveerd en leraren controleren telkens of leerlingen het doel begrijpen. Na de basisinstructie volgt een verlengde instructie voor leerlingen die de stof wat minder snel eigen maken. En er volgt een verdiepende instructie voor de leerlingen die zich de leerstof snel eigen maken. Wanneer een leerling het aanbieden van de leerstof te snel of te langzaam gaat kan een leerling in een hogere of lagere groep de instructies aangeboden krijgen. Zo kunnen we leerlingen te allen tijde op hun eigen niveau laten spelen en werken.
In de middagen hebben we allerlei activiteiten binnen de stamgroep, zoals thematisch werken (wereldoriëntatie), tekenen, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding, spel, muziek, etc. De school maakt gebruik van moderne leermiddelen en is een afspiegeling van onze moderne (digitale) samenleving.
De leerlingen leren veel van en met elkaar en worden daarbij begeleidt door de leraren. 

De indeling van de groepen en de inzet van de lokalen kan per schooljaar enigszins verschillen.
In Asten hebben we dit schooljaar vier stamgroepen:
Stamgroep Paars (met name kleuters en groep 3)
Stamgroep Geel (met name kinderen in de leeftijd van groep 4 en 5) 
Stamgroep Oranje (met name kinderen in de leeftijd van groep 6)
Stamgroep Rood (met name kinderen in de leeftijd van groep 7 en 8). 

In Ommel hebben we dit schooljaar drie stamgroepen:
Stamgroep Paars (met name kleuters en groep 3)
Stamgroep Geel (met name kinderen in de leeftijd van groep 4, 5 en 6)
Stamgroep Rood (met name kinderen in de leeftijd van groep 6, 7 en 8).

Contact