De inschrijving van uw kind 
Fijn dat u belangstelling hebt voor OBS Het Toverkruid! 

Oriëntatie gesprek 
Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zich goed kunnen oriënteren op de toekomstige school van hun kind(eren). Naast de informatie die u vindt op onze website, in onze schoolgids en tijdens de open dag, willen we graag persoonlijk contact en maken we graag een afspraak met u voor een kennismaking en rondleiding door de school. Tijdens dat gesprek krijgt u meer specifieke informatie over de school, passend bij uw behoefte en vragen, bijvoorbeeld: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie, op welke manier de ondersteuning is georganiseerd, hoe een schooldag eruit ziet, etc. Natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het oriëntatiegesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. U ontvangt een informatiepakket en een aanmeldformulier. 
We nodigen u van harte uit om afspraak te maken voor het oriëntatiegesprek. Dit kan telefonisch (0493-697439) of per mail directie@toverkruid.nl.

Extra ondersteuning
Indien de verwachting is dat uw kind extra ondersteuning nodig zal hebben, dan plannen we na het oriëntatiegesprek een vervolggesprek met u in. In dit gesprek kunt u meer specifieke vragen stellen over de ondersteuningsstructuur van de school en welke ondersteuning de school kan bieden. Wij kunnen dan ons al een beeld vormen van uw kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen van uw kind. We onderzoeken als school vervolgens of wij kunnen bieden wat het kind nodig heeft, of anders gezegd of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.
 
Van aanmelding naar inschrijving
Past onze school bij uw kind, dan kunt u middels het aanmeldformulier uw kind schriftelijk aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar. Wilt u uw kind al eerder aanmelden dan bij de leeftijd van 3 jaar, dan kunt u uw kind alvast voorlopig aanmelden. 

Als het aanmeldformulier ingevuld, ondertekend en ingeleverd is, dan is het aan de directeur om te bepalen of uw kind ook wordt toegelaten. De school heeft 6 tot maximaal 10 weken de tijd om de situatie van uw kind te beoordelen en een beslissing over de plaatsing te nemen. In de meeste gevallen is de standaardbegeleiding die wij op school bieden voldoende voor uw kind en kunnen we snel een beslissing nemen tot plaatsing. Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning, dan bespreekt de school met u het ondersteuningsaanbod voor uw kind. Om een goed beeld te krijgen zal er onderzoek gedaan worden naar de behoeften van uw kind, samen met de leerkrachten, interne coördinator en eventueel de school van herkomst en andere betrokkenen. Afhankelijk van overeenstemming omtrent het aanbod wordt vastgesteld of de school uw kind in kan schrijven.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging als de school heeft besloten om uw kind daadwerkelijk in te schrijven. Ook ontvangt u van ons een intakeformulier, met het verzoek dat in te vullen ter informatie voor de leerkracht.

Kan de school de ondersteuning voor uw kind niet bieden dan gaat zij samen met u op zoek naar een passende onderwijsplek. 

 

Kalender

Contact