Kennismakingsgesprek
Wij vinden het belangrijk dat ouders zich kunnen oriënteren op wat wij te bieden hebben. Naast de informatie die jullie vinden op onze website en onze schoolgids willen wij jullie ondersteunen in de oriëntatie op een passende school voor uw kind. Hebben jullie belangstelling voor onze school, dan maken we graag een afspraak met jullie voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de ondersteuning is georganiseerd; hoe een schooldag eruitziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mogen jullie een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek hebben jullie een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. 

Afspraak maken
Hebt u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met Lutske Cornelissen. Graag maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Dit kan telefonisch (0493-697439 of 0493-670017) of per mail (directie@toverkruid.nl).   

Extra ondersteuning
Indien jullie kind behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het oriënterend gesprek een vervolggesprek te plannen. In dit gesprek kunnen jullie meer specifieke vragen stellen over de ondersteuningsstructuur van de school en welke ondersteuning de school kan bieden. Wij kunnen dan ons al een beeld vormen van jullie kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen van jullie kind. Op basis van deze informatie kunnen jullie bepalen of hetgeen wij kunnen bieden past bij jullie kind. 

Schriftelijk aanmelden
Past onze school bij jullie kind, dan kunnen jullie jullie kind schriftelijk aanmelden. 
U kunt het aanmeldformulier na het kennismakingsgesprek opvragen bij de directeur.

Inschrijving
Als jullie kind schriftelijk aangemeld is, onderzoekt de school of zij passende ondersteuning kan bieden voor uw kind. Als dat het geval is, ontvangen jullie een bevestiging van inschrijving en wordt jullie kind geplaatst. In geval van behoefte aan extra ondersteuning worden de mogelijkheden van de school met jullie besproken en in overleg besproken of overgegaan kan worden tot inschrijving. Zie het schoolondersteuningsplan voor meer informatie over de mogelijkheden van de school en toelaatbaarheid. 

Oefenochtenden en intake
Ruim voor de instroomdatum van uw kind neemt de leerkracht contact met jullie op voor een viertal oefenochtenden. Dan ontvangen jullie van ons ook een intake-vragenlijst waarop jullie allerlei informatie over jullie kind kunnen vermelden. Als jullie kind 4-6 weken op school zit vult de leerkracht leerkracht deze intake vragenlijst ook in en nodigt jullie uit voor een gesprek over de eerste weken van uw kind op onze school.

Contact