MR (Medezeggenschapsraad)

Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap op school. Dit is wettelijk vastgelegd. Op het Toverkruid zien we dit niet als een verplichting maar als kans om samen met afgevaardigden van de ouders en de leerkrachten een actieve bijdrage te leveren aan het beleid en de ontwikkeling van de school.  Dit doen we in gesprek met elkaar en met de directeur en door een positief kritische bijdrage te leveren aan de plannen opgesteld door de directeur. De MR zal vanuit haar wettelijk bevoegdheid wel/niet instemmen met deze plannen of hierin een advies geven. 

U kunt als ouder, als u vragen of opmerkingen over beleidszaken heeft, terecht bij één van de MR-leden. Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Op de kalender staat wanneer de MR vergadert. De MR is bereikbaar via mr@toverkruid.nl.

De medezeggenschapsraden van de verschillende PlatOO-scholen zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De MR bestaat uit de volgende leden:
Ellen Loomans (leerkracht)
Wendy Verbeek (leerkracht) 
Elly Janssen (ouder Ommel)
Gijs van den Broek (voorzitter, ouder Asten).

Stapje voor stapje klimmen we samen vooruit!

Contact