Onze visie

Hoger doel (waarom wij bestaan)

Kinderen begeleiden in een veilige en inspirerende omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en met voldoende bagage gelukkig in de maatschappij kunnen functioneren.
Dit in samenwerking met kinderen, ouders en leerkrachten binnen een gedreven team met passie voor het onderwijs, waarin ieder kind gezien wordt.

Kernwaarden (waarvoor wij bestaan)

Veiligheid
We zien een veilige leeromgeving als een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Ik mag mezelf zijn met respect voor de ander.

Samen
We zijn in verbinding met kind, ouder en leerkracht. We werken, spelen en leren van en met elkaar.

Eigenaarschap
We begeleiden kinderen in hun eigen leerproces. We maken ze er bewust van, zodat ze hun eigen doelen kunnen realiseren.

Talentontwikkeling
We stimuleren dat kinderen hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontplooien.

Gewaagd doel (waarheen gaan wij)

In 2022 zien we in onze school:
- dat kinderen werken met een portfolio als middel om hen (mede) eigenaar te maken van hun eigen ontwikkeling
- een rijke leeromgeving waarin het werken in ateliers is ingebed, om kinderen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen.
Dit maken we mogelijk door inzet van passende expertise en een voor kinderen, ouders en leraren heldere structuur.

 

Kernkwaliteiten (waarin blinken wij uit?)

inspirerend
expertise
gestructureerd
doelgericht
‚Äčenthousiast.

Waarom het Toverkruid?

Kalender

Contact