Onze visie

Visie en Missie

Op OBS Het Toverkruid worden de leerlingen begeleid in een veilige en inspirerende omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en gelukkig in de maatschappij kunnen functioneren. Dit wordt geleid door een gedreven team met passie die het onderwijs verzorgen in nauwe samenwerking met leerlingen en ouders/verzorgers, waarin iedere leerling gezien wordt.

Ons motto:

Iedereen is een ster op OBS Het Toverkruid!

 

Onze Kernwaarden 

Ons onderwijs is gebouwd op 4 kernwaarden:

Welbevinden
We zien een goed welbevinden als voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen.
We hebben zelfvertrouwen en zien iedereen als een ster!

In de dagelijkse praktijk is dit zichtbaar door het actief hanteren van de methodiek 'De vreedzame school' in de school. We krijgen daarbij hulp van onze mediatoren, leerlingen van de school, die meehelpen om een positieve sfeer te creeren. 
Leraren voeren een gesprek met de leerlingen wanneer nodig om het welbevinden te bespreken zodat het kind zich gehoord en gezien voelt. 

Talentontwikkeling
We leren onze talenten kennen en krijgen de kans deze te ontwikkelen.

In de dagelijkse praktijk is dit zichtbaar doordat OBS Het Toverkruid een kindertalentfluisteraarschool is. Leraren hebben een training gevolgd om talentgesprekken met kinderen te voeren. We vinden het belangrijk dat kinderen zicht krijgen op hun talenten. Dit is zo belangrijk omdat kinderen dan weten waar ze blij van worden, hoe ze hun batterij op kunnen laden en hoe ze kunnen stralen.

Samen
We zijn in verbinding met kind, ouder en leerkracht. 
We werken, spelen en leren van en met elkaar.

Dit doen we in de dagelijkse praktijk door veel samen te werken. Leraren, leerlingen en ouders werken samen om de goede dingen goed te doen.

Eigenaarschap 
We maken de leerlingen bewust van het eigen leerproces en begeleiden ze om de gestelde eigen doelen te bereiken. 

Dit geven we in de dagelijkse praktijk vorm doordat we de kinderen mede eigenaar maken van het eigen leerproces door bijvoorbeeld het geven van een weektaak. Ook voeren we een portfolio in waardoor ouders en leerlingen meer inzicht hebben in de ontwikkeling die wordt doorgemaakt. 

Contact