OR

Ouderraad (OR), Ouderbijdrage en Kampbijdrage

Naast het lesprogramma van de school wordt, in samenwerking met de Ouderraad (OR), gezorgd voor een aantal leuke activiteiten. U kunt dan denken aan het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Carnaval enz. Deze activiteiten kunnen niet uit het schoolbudget betaald worden, maar wel van uw ouderbijdrage. Naast deze ouderbijdrage vragen wij voor de schoolverlaters een aanvullend bedrag voor het kamp. De hoogte van de ouderbijdrage, inclusief een extra bijdrage voor een schoolreisje wordt vastgesteld door de school met goedkeuring van de Medezeggenschapsraad. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wij vertrouwen erop dat u het belangrijk vindt dat uw kind kan blijven genieten van alle leuke activiteiten die de school hierdoor kan organiseren. U ontvangt in de eerste maanden van het schooljaar een brief van de Ouderraad met de vastgestelde bedragen en het rekeningnummer. U kunt het geld dan overmaken op rekeningnummer NL98 RABO 0314330186 t.n.v. OR Toverkruid Asten-Ommel o.v.v. de naam van uw kind(eren). Indien uw financiële situatie de betaling van de ouderbijdrage niet toelaat kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij “Stichting Leergeld” (www.leergeld.nl).

Dit schooljaar is de kampbijdrage alleen voor de schoolverlaters(verplicht). Dit wordt ter zijner tijd gecommuniceerd.

De ouderbijdrage (incl. schoolreisje) is dit schooljaar vastgesteld op 30 euro.

De ouderraad is altijd op zoek naar betrokken ouders die mee willen helpen in de voorbereiding en uitvoering de activiteiten die in een schooljaar plaatsvinden. Mocht u hier interesse in hebben kunt u mailen naar or@toverkruid.nl.  

Contact